TTT – Trauma taping tecnichque

- första hjälpenmetod för känslomässig stress.

TTT kommer ursprungligen från ett område som kallas energipsykologi (EP). Det finns idag ett trettiotal metoder med olika förkortningar. De mest spridda är: TFT (Thought Field Therapy/ Tankefältterapi) och EFT (Emotional Freedom Technique). Det var den amerikanske psykoterapeuten Roger Callahan, som kom fram till detta sätt att behandla psykologiska problem. Han utarbetade den metod som kallas TFT i början av 1980-talet. Sedan dess har de olika varianterna utvecklats. Ibland kallas denna typ av metoder som kombinerar exponering av emotionella reaktioner med taktil stimulering även för sensorisk exponeringsteknik, eller på engelska ”Psychosensory Techniques”. Inom EP är en vanlig förklaringsmodell den som bottnar i traditionell kinesisk medicin och som utgår från att vi har energikanaler (så kallade meridianer) som sammanbinder kropp, sinne och känslor. Man kan se det som ytterligare ett kretslopp i kroppen vid sidan av blodomlopp, nervbanor, lymf- och hormonsystem. Den här utgångspunkten har använts inom den traditionella kinesiska medicinen i över 5 000 år, till exempel vid akupunktur.

Genom de utbildningar jag gått och den erfarenhet jag samlat på mig har jag samlat ihop de verktyg, övningar och metoder som jag upplever allra mest effektivast för ditt välmående och din prestation.
803
806