Mental träning

Den mentala träningens grunder utgår från SMAK-faktorerna som enligt studier och forskning sedan 60-talet är de framgångsfaktorer du behöver träna upp för att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Just SMAK-faktorerna (Självbild, Målbild, Attityd och Känsloträning) grundades av fil.dr Lars-Eric Uneståhl och tillsammans med muskulär- och mental avslappning är det dessa träningsmetoder och verktyg jag utgår ifrån i min träning med dig.
803
804